Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật của công ty TNHH BANCUMNHANVIEN VIETNAM về việc bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng khi mua sắm được thực hiện như sau:

I – MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP

Mục đích thu thập thông tin cá nhân: Khi Quý khách hàng đăng ký tài khoản trên website https://bancumnhanvien.com/ và thực hiện mua hàng, chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của Quý khách gồm:

+ Họ và tên

+ Địa chỉ

+ Điện thoại

+ Email

Thông tin đơn hàng: Ngoài thông tin cá nhân, chúng tôi cũng thu thập các thông tin liên quan đến đơn hàng như Tên sản phẩm, Số lượng, Thời gian giao nhận sản phẩm.

Mục đích sử dụng thông tin: Thông tin cá nhân và đơn hàng của Quý khách sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

+ Xác nhận và xử lý đơn đặt hàng.

+ Giao hàng và thông báo về việc giao hàng.

+ Hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng.

II – PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Sử dụng thông tin cho hoạt động nội bộ của Bàn Cụm Nhân Viên: Thông tin của Quý khách sẽ được sử dụng cho hoạt động nội bộ của chúng tôi bao gồm xử lý đơn hàng, quản lý dữ liệu khách hàng và hỗ trợ chăm sóc khách hàng.

Thông báo và lời mời: Chúng tôi có thể gửi thông báo về chương trình khuyến mãi và sự kiện đến Quý khách hàng. Nếu thông báo làm phiền, Quý khách vui lòng liên hệ để được hủy nhận tin quảng cáo trên điện thoại/email hoặc cài đặt chế độ không nhận tin.

Chia sẻ thông tin: Thông tin của Quý khách sẽ được chia sẻ cho đơn vị vận chuyển trong trường hợp áp dụng nhà vận chuyển trung gian.

Kiểm tra thông tin đơn hàng: Quý khách có thể kiểm tra thông tin chi tiết đơn hàng bằng cách đăng nhập vào tài khoản riêng trên website https://bancumnhanvien.com/. Để đảm bảo bí mật, Quý khách nên không tiết lộ thông tin tài khoản cho bên thứ ba.

III – THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Thông tin cá nhân của Quý khách hàng sẽ được lưu trữ và bảo mật trong hệ thống nội bộ của chúng tôi trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ cho Quý khách.

Nếu Quý khách có yêu cầu hỗ trợ xóa/sửa đổi dữ liệu trên website https://bancumnhanvien.com/, vui lòng liên hệ hotline 098 593 5522 để được hỗ trợ.

IV – CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin khách hàng và sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách cho các mục đích mua bán, chia sẻ hay trao đổi vì mục đích lợi nhuận hay mục đích khác ngoài phạm vi sử dụng được nêu tại Điều 2 của Chính sách bảo mật này.

V – QUYỀN THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi có quyền thay đổi và chỉnh sửa Chính sách bảo mật vào bất kỳ thời gian nào mà không cần phải báo trước. Quý khách vui lòng đọc kỹ chính sách của chúng tôi khi sử dụng website bancumnhanvien.com để nắm rõ và cập nhật các thay đổi.